Ukrainian Belarusian English German Polish Russian Spanish
V.R

Ільченко Віра Романівна – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, голова громадської організації «Освітній центр "Довкілля"», завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти, директор науково-методичного центру інтеграції змісту освіти НАПН України.

Область наукових інтересів:

 • концептуальні основи освіти стійкого розвитку суспільства;
 • інтеграція змісту освіти на основі загальних (базових) закономірностей природи;
 • національний життєствердний образ світу учня; особистісна орієнтованість освіти;
 • ключові компетентності учнів загальноосвітньої школи;
 • природовідповідність системи методів і форм навчання, методика проведення уроків серед природи, обґрунтування їх зв'язку з народним календарем та етнічними святами;
 • концептуальні засади змісту освіти для підготовки вчителів до викладання інтегрованих курсів.

Автор навчально-методичного забезпечення цілісної освіти (програми, підручники, навчальні посібники для учнів, методичні посібники для вчителів – усього близько 300 найменувань).

K.G

Гуз Костянтин Жоржович – доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти, головний редактор видавництва «Довкілля-К».

Область наукових інтересів:

 • дидактичні та методичні основи галузевого підходу до формування змісту освіти;
 • методична система цілісного викладання змісту освітньої галузі в навчальному процесі;
 • концепція системи підручників до освітньої галузі;
 • розробка критеріїв і показників діагностики рівнів цілісності знань, сформованості образу світу, образу природи учнів загальноосвітньої школи.

Співавтор близько 50 програм, підручників, навчальних посібників для учнів, автор понад 100 статей з проблем цілісної освіти, освіти стійкого розвитку.

P1170492

Ільченко Олексій Георгійович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти.

Область наукових інтересів:

 • теоретичні та методичні основи організації навчального середовища цілісної освіти у загальноосвітній школі;
 • проектування обладнання кабінетів інтегрованого типу: довкілля (1–6 кл.), природознавства (7–11 кл.);
 • природовідповідність засобів навчання, комп'ютерні технології в навчальному процесі; природо відповідність ілюстративного матеріалу підручників.

Співавтор близько 30 програм, підручників, посібників для учнів та вчителів. Автор близько 100 наукових праць, присвячених теоретичним та методичним основам формування природовідповідного, здоров'язбережувального навчального середовища для цілісної освіти – освіти стійкого розвитку.

lina

Рибалко Ліна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти (з 2009 р.).

Область наукових інтересів:

 • технологія навчання природничих дисциплін на засадах еколого-еволюційного підходу та її втілення в системі навчальних підручників з природознавства та біології;
 • наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5-7 класів;
 • розроблення структури та змісту біологічної компоненти цілісної шкільної природничо-наукової освіти.

Співавтор 9 шкільних підручників з природознавства, біології, посібників для учнів та вчителів (понад 30), автор близько 70 наукових статей з проблем наступності у навчанні, інтеграції змісту природничо-наукової освіти.

Marina2

Антонюк Марина Анатоліївна – старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти (з 2013 р.), кандидат філологічних наук.

Область наукових інтересів:

 • класична українська література та творчість Т. Шевченка;
 • концептуальні основи мовної картин світу (етнічний аспект);
 • гуманітарна складова інтегрованих навчальних курсів освітньої галузі «Природознавство».

Співавтор гуманітарного компоненту програм інтегрованих курсів «Біологія. Географія» (7–8 класи). Автор близько 20 наукових статей.

foto Okcana

Гринюк Оксана Сергіївна – науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти (з 2012 р.), учитель біології Полтавської гімназії «Здоров'я» № 14, має призерів олімпіад і МАН з біології.

Автор біля 20 наукових статей, співавтор навчального посібника з біології для учнів 9 класу (2011 р.), який проходить апробацію в школах.

Область наукових інтересів:

 • інтеграція змісту біологічної компоненти шкільної природничо-наукової освіти;
 • формування в учнів валеологічної культури та природничо-наукової компетентності в умовах інтеграції біологічних знань;
 • упровадження проектної діяльності в шкільну практику як методу інтеграції змісту біологічного компонента природничо-наукової освіти загальноосвітньої школи.
07

Курбала Тетяна Миколаївна – технік комп'ютерного набору.

kovalenco

Коваленко Валерій Сергійович – кандидат хімічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти.

Область наукових інтересів:

 • інтегровані курси в профільній школі;
 • інтеграція змісту хімічної компоненти шкільної природничо-наукової освіти;

Автор понад 50 наукових праць педагогічного напряму, співавтор шкільних підручників «Хімія» для 7 – 11 класів (2007), «Хімія-11» (2011), методичного посібника для вчителів «Методика вивчення курсу «Природознавство («Довкілля») у 5-6 класах» (2008).

homuch

Ляшенко Андрій Хомич – заслужений учитель України, директор експериментальної школи, науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти.

Область наукових інтересів:

 • оздоровлення учнів змістом освіти;
 • продуктивна освіта, продуктивна початкова школа;
 • модель освіти «Довкілля-як-школа».

Автор понад 50 праць, присвячених інтеграції змісту освіти. Співавтор 5 підручників з хімії (7–11 класи), підручника «Природознавство–10» (2011 р.).

IMG 20150129 163716

Післяк Дар'я Владиславівна - інженер-програміст відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти (з 2014 р.)